Destek Eğitim Destek eğitim; engelli olduğu sağlık kurulu raporuyla tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından eğitim alması uygun görülen bireylerin aldığı eğitimdir. Destek eğitim; bireyin öğrenim gördüğü okuldan bağımsız olarak, aylık 8 seans bireysel 4 seans grup eğitimi şeklinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimdir. Bakanlık...
Read More >>