İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Sınıfı, uygun işitme cihazı kullanan, doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin eğitimleri için özel olarak düzenlenmiş sınıflardır.

Bu sınıflarda eğitim gören bireylerin;

1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,
2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi
geliştirmeleri,
3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,
4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri
5. Temel matematik becerilerini kazanmaları
6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri, beklenmektedir.