Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Sınıfı, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösteren özel öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin eğitimleri için özel olarak düzenlenmiş sınıflardır. Bu sınıflarda eğitim gören bireylerin; 1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri, 2. Okuma-yazmaya hazırlık...
Read More >>
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Sınıfı,  yaygın gelişimsel bozukluklar tanı grubu içerisinde yer alan her yaştaki bireyin gelişimsel özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmış sınıflardır. Bu sınıflarda eğitim gören bireylerin; 1. İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri, 2. Sosyal etkileşim başlatma...
Read More >>
Dil Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Sınıfı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle dil ve konuşma becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş her yaştaki bireyin genel ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak özenle hazırlanmış sınıflardır. Bu sınıflarda eğitim gören bireylerin; 1. Sesletim (artikülasyon) ve ses bilgisel farkındalık (fonolojik) becerilerini geliştirmeleri,...
Read More >>
İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Sınıfı, uygun işitme cihazı kullanan, doğumdan itibaren her yaş grubundan işitme engelli bireylerin eğitimleri için özel olarak düzenlenmiş sınıflardır. Bu sınıflarda eğitim gören bireylerin; 1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları, 2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi geliştirmeleri, 3. İletişim...
Read More >>
Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Sınıfı, kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan her yaştaki bireylerin eğitimleri için özel olarak düzenlenmiş sınıflardır. Bu sınıflarda eğitim gören...
Read More >>