Destek Eğitim Nedir?

Destek Eğitim

Destek eğitim; engelli olduğu sağlık kurulu raporuyla tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından eğitim alması uygun görülen bireylerin aldığı eğitimdir.

Destek eğitim; bireyin öğrenim gördüğü okuldan bağımsız olarak, aylık 8 seans bireysel 4 seans grup eğitimi şeklinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimdir.

Bakanlık tarafından belirlenen ve uygulamaya konulan 7 farklı program vardır. Bunlar;

1. Zihinsel Engelliler D.E.P.
2. Bedensel engelliler D.E.P.
3. İşitme engelliler D.E.P.
4. Görme engelliler D.E.P.
5. Dil ve konuşma güçlüğü D.E.P.
6. Özel öğrenme güçlüğü D.E.P.
7. Yaygın gelişimsel bozukluklar D.E.P.

Birey sağlık kurulu raporundaki engel türü ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi kararına göre birden fazla engele sahip ise birden fazla eğitim programından faydalanabilir. Fakat bu verilecek olan eğitim saatini değiştirmemektedir.

Destek eğitim programlarının amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme sürecinin etkili
olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ile
öğrenme şekilleri dikkate alınmalıdır.
• Eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için
zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmalıdır.
• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller
seçilmelidir.
• Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak
hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir.
• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine
uygun olmasına özen gösterilmelidir.
• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim stratejilerini
kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmalı ve etkinlikler çeşitlendirilmelidir.