Dil ve Konuşma Bozuklukları

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Ekinbaşak Özel Eğitim Kurumları olarak kurumumuzda  eğitim verilen alanlardan biri de dil ve konuşma bozuklukları ile olan eğitimlerdir .

Bu alanda kurumumuz değerlendirme, danışma ve terapi hizmetleri sağlamaktadır.

 

Dil konuşma alanında çalışma yaptığımız bozukluklar şunlardır.

  1. Akıcılık Bozuklukları
  2. Ses Bozuklukları
  3. Sesletim ve Ses Bilgisel Bozuklukları
  4. Gecikmiş Dil ve Konuşma
  5. Motor Konuşma Bozuklukları
  6. Dudak- Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozuklukları

 1.AKICILIK BOZUKLUKLARI

Kekemelik ve hızlı-bozuk konuşma başlıca konuşmada akıcılık bozukluklarındandır.

    Hızlı-Bozuk Konuşma :  Kekemelikten farklı olarak aşırı derece hızlı, düzensiz tempoyla seyreden ve genelde konuyla ilgisiz sözcükler içerebilen konuşma tipidir. Bunların yanı sıra yanlış / eksik sesletme ve söyleyeceğinden emin olamamada bu konuşma tipine eşlik edebilmektedir.

Kekemelik :  Kısaca konuşma akışının kesintilerle ya da engellenerek bozulmasıdır. Kekemelik genellikle, bireyin konuşma esnasında istemsiz olarak kontrolü kaybetmesi, aşırı /anormal tekrarlar, uzatmalar bloklar veya bu davranışlardan kaçınma olarak ortaya çıkar. Bunların yanında psikolojik etkenler kekemeliğin nedeni olmamakla birlikte kekemeliği tetikleyebilir veya ortaya çıkarabilir.

2.SES BOZUKLUKLARI

Ses bozukluğu kişinin ses kalitesinin normal sesten farklılaşmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Burada normal ses kalitesiyle kastedilen kişinin ses kalitesinin, perdesinin ve şiddetinin; benzer yaş, cinsiyet, kültürel geçmiş ve coğrafik yerleşimdeki bireylerle benzer ve iletişime uygun sestir. Kısaca kişinin fizyolojik yapılarını ses talebin karşılayamaması ses bozukluğunu akla getirmektedir.

3.SESLETİM VE SES BİLGİSEL BOZUKLUKLARI

Sesletim Bozuklukları : Konuşma sırasında kullandığımız seslerin, çıkarılış yerinde, zamanında, hızında, biçiminde ve basıncındaki hatalar sonucu ortaya çıkmaktadır.

Sesletim bozukluları herhangi bir nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkabildiği gibi yarık dudak-damak, nörolojik bozukluklar, ağız- yüz anomalileri, ortodontik anomaliler, zihin engeli veya işitme kaybı gibi nedenlere bağlı olarak da görülebilir.

Ses Bilgisel Bozukluklar :   Çocuğun ileriki yaşlarda okuma- yazma ile ilgili güçlüklerde yaşamasında neden olabilecek bozukluklardır. En temelde ses bilgisel bozukluklar konuşmaya ait dil kurallarını edinme güçlüğüdür.

Sesletim ve sesbilgisel bozukluklar bireyin hayatının psikolojik, sosyal, akademik alan gibi pek çok alanını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle daha önemli hale gelen bu tip bozuklukların zaman kaybetmeden ele alınması önemlidir.

4.GECİKMİŞ DİL VE KONUŞMA :  

Dil ve Konuşma bozuklukları alanında uzman kişi dil ve konuşma terapisidir. Bu alanda yaşadığımız yaşadığınız herhangi bir sorunla ilgili doktor, öğretmen psikolog ve benzeri ve hiçbir uzman gerekli ve eterli bilgiye sahip olmaya bilir, olmakla da yükümlü değildir.

Bu nedenlerle çocuğunuzun dil ve konuşma gelişimiyle ilgili bir sorun yaşadığınızı düşündüğünüzde “bekleyelim konuşur, dayısı/amcasıda geç konuştu aslında konuşur ama inat ediyor, zamanla düzelir “ gibi yanlış tavsiyelerle zaman kaybetmek yerine  bir dil ve konuşma terapistiyle görüşmek doğru olacaktır.

Yapılan bir çok araştırmanında doğruladığı gibi dil ve konuşma bozuklukları ne kadar geç tanılanırsa olumlu yönde gelişim o kadar yavaş olacaktır. Erken başlayan bir terapi programıyla daha kısa sürede akranlarına yetişebilecek bir çocuk kaybedilen zaman nedeniyle dil problemi, sosyal yaşam, psikolojik iyilik hali açısından pek çok sıkıntıyla boğuşmak zorunda kalabilir.

5.MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI  

Motor konuşmanın bileşenlerinden olan sesletim, solunum, prozodi, rezonans ve seslemeden bir yada bir kaçında kendini gösterebilen bozukluklara motor konuşma bozuklukları denilmektedir. Dizartri ve apraksi motor konuşma bozukluklarının iki ana tipidir.

6.DUDAK-DAMAK YARIKLIĞINA BAĞLI KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Konuşmanın  bileşenlerinde olan sesletim için kullanılan yapılar içinde dudak, yumuşak ve sert damak, diş ve burnun bir veya birkaçında görülen yapısal bozukluklar dudak – damak yarığı olan bireylerde görülebilmektedir. Bu yapılardaki bozukluk sesletilme ilgili sıkıntılara dolayısıyla da konuşma bozukluklarına yol açmaktadır.

Dudak – damak yarıklığı ekip çalışması gerektiren bir durumdur. Bu ekibin bir parçası olan dil ve konuşma terapistinin çalışmalarının ilerleyişi plastik cerrah, odyolog, kulak burun boğaz uzmanı, ortodontist, psikolog ve çocuk nöroloğu gibi bu ekibe dahil olan diğer uzmanların çalışmalarının ilerleyişle ilişkili olacaktır.