Aile Eğitimi

Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti

Merkezimizde ailelere psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Görüşmelerin temelini çocuk oluşturmaktadır. Yapılan aile görüşmelerinde öğrencilerimizin eğitim hızını ve kalitesini etkileyen engeller üstünde durulur ve aile ile işbirliği içinde bulunularak engellerin nasıl aşılabileceği görüşülür

Aile Eğitimi Seminerleri

Her ay merkezimiz tarafından belirlenen konular dahilinde ailelerimize aylık Aile Eğitimi Seminerleri verilmektedir. Bunun yanı sıra ailelerimizin talep ettiği konularda aynı şekilde seminer konusu olarak belirlenebilmektedir.

Genişletilmiş Aile Eğitimi

Merkezimizde eğitim alan her öğrencinin ailesine her ders sonunda o gün çalışılan konular hakkında bilgi verilmektedir. Aynı zamanda ailenin çalışılan konu ile ilgili evde neler yapması ve nasıl yapması gerektiği aileye aktarılmakta ve eğitimin evde de devam etmesi ile eğitim sürecine süreklilik kazandırılmaktadır.