Bedensel Engelliler Destek Eğitimi

Bedensel Engelliler Destek Eğitimi; bedensel engel tanısı almış ya da belirtilerini gösteren bireylere, kurumlarımız bünyesinde bulunan Bedensel Engelliler Destek Eğitim sınıflarında, Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı uygulanarak bireysel eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Bu eğitim çalışmalarında bireylerin;

1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları,
2. Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri ,
3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri,
4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları,
5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları,
6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları,
7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri,
8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri,
9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri,
10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri
amaçlanmaktadır.