İşitme Engelliler Destek Eğitimi

İşitme Engelliler Destek Eğitimi; uygun işitme cihazı kullanan doğumdan itibaren her yaş grubundan engelli bireylerin gereksinimleri dikkate alınarak, alanında uzman özel eğitim öğretmenlerimiz tarafından, işitme engelliler destek eğitim programı uygulanarak, bireyin hayat boyu kullanabileceği dinleme, konuşma, dil, iletişim, okuma yazma ve matematik becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak sosyal hayata etkin katılım sağlamalarını sağlamak için, işitme engelliler destek eğitim sınıflarında verilen eğitimdir.

Bu eğitim çalışmalarında bireylerin;

1. İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,
2. İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerisi
geliştirmeleri,
3. İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları,
4. Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri
5. Temel matematik becerilerini kazanmaları
6. Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri,
amaçlanmaktadır.