Zihinsel Engelliler Destek Eğitimi

Zihinsel engel tanısı almış ya da belirtilerini gösteren bireylere, kurumlarımız bünyesinde bulunan Zihinsel Engelliler Destek Eğitimi sınıflarında bireysel ve grup eğitimi çalışmaları yapılmaktadır.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitimi Nedir?

Zihinsel engelliler destek eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı uygulanarak, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Sınıflarında verilen eğitimdir.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitimi‘nde, öncelikli hedefimiz bireyin temel ihtiyaçlarını bağımsız olarak gerçekleştirmesini sağlamaktır. Temel ihtiyaçları da kendi içinde;

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi,

Öz bakım becerilerinin geliştirilmesi,

Günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi,

Psikomotor beceriler ve toplumsal yaşama uyum becerilerinin geliştirilmesi olarak sıralayabiliriz.

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitimi’nde hedeflerimize ulaşmak için; alanında uzman, yenilikçi, gelişime açık, eğitim teknolojilerini kullanan personel kadromuz ve özenle düzenlenmiş sınıflarımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.